Reflectie op zelforganisatie, een uitnodiging: Een eerlijk diner en inspirerende gesprekken.

Geplaatst door
onder Nieuws

“Relaties en organisaties gaan kapot aan de gesprekken die niet gevoerd worden” -J. Bommerez

Reflectie op zelforganisatie – een werkplaats voor managers en teamcoaches in zorg en andere non profit-organisaties.

Je bent als manager of als teamcoach aan het werk. Hard aan het werk. Jouw organisatie heeft gekozen voor de transitie naar zelfsturende of zelforganiserende teams, en jij wilt daaraan een zinvolle bijdrage leveren. Dat valt nog niet altijd mee!

Soms twijfel je, of het überhaupt wel een goed idee is, die zelforganisatie. Je ziet teams die in hun voegen kraken en je twijfelt over de kwaliteit van zorg.

Je voelt je zoekende naar je eigen rol; in hoeverre moet ik, als coach of als leidinggevende, sturen als een team de koers niet te pakken krijgt? Hoe houd ik overzicht, met zoveel teams en zoveel medewerkers en zo veel problemen en klussen? Ik werk veel te hard en voel me toch tekort schieten!

Hoe verhoud ik me tot de ondersteunende diensten, hoe voorkom ik dat ik een doorgeefluik tussen hen en de teams word?
Hoe werken wij, leidinggevende en coach, het beste samen, zonder de teams te betuttelen?

Wij, Stephan Adriani en Dies Schouten, organiseren mogelijkheden om met leidinggevenden en teamcoaches van verschillende organisaties te reflecteren op deze en andere vragen. Wij pretenderen niet dat we alle antwoorden hebben, wel dat we kunnen inspireren en ‘het goede gesprek’ er over op gang kunnen brengen en begeleiden. Zo ontstaat een ‘werkplaats’, waar mensen met enige regelmaat (6 keer per jaar) in een veilige en rustige sfeer in een overzichtelijke groep met elkaar en van elkaar kunnen leren.

Heb je belangstelling om dit eens uit te proberen? Dan ben je welkom bij ons startdiner op dinsdagavond 4 oktober in De Meevaart, Balistraat 160, Amsterdam (oost)

 of  donderdagavond 17 november in het Rosenstock Huessy huis Hagestraat 10, Haarlem

  • Inloop vanaf 18.30 uur, start om 19.00 uur. We eindigen uiterlijk om 21.30 uur.
  • Voorgerecht en lezing van Stephan Adriani: “Zelforganisatie/zelfsturing, wie ruimt de rommel op?”
  • Hoofdgerecht en begeleide uitwisseling van vragen, opgedane kennis en ervaringen.
  • Nagerecht en evaluatie, met de nadruk op: hoe gaan we verder, en hoe kunnen we elkaar helpen?

Kortom: er ontstaat synergie, je leert van elkaar, je leert mensen van andere organisaties kennen, die met dezelfde vragen bezig zijn. Je kunt ideeën en instrumenten van elkaar overnemen, elkaar inspireren en met elkaar lachen.

Kosten: 45 euro per persoon, exclusief BTW. Diner inbegrepen!

Wil je meer weten? Mail naar: info@diesschouten.com of info@stephanadriani.com