Een eerlijk diner en inspirerende gesprekken

Geplaatst door
onder Nieuws

Reflectie op zelforganisatie – een werkplaats voor managers en teamcoaches in zorg en andere non-profit organisaties.

Na het eerste succesvolle inspiratiediner organiseren we een tweede mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over het werken met zelforganiserende teams. Dit keer met als thema:

“Een frisse blik op de verleiding van oude reflexen”

Jouw organisatie heeft gekozen voor de transitie naar zelfsturende of zelforganiserende teams, en jij wilt daaraan een zinvolle bijdrage leveren. Vaak gaat je dat best goed af, maar dan….

Schrik je omdat een team echt onder de maat presteert en cliënten terecht ontevreden zijn. Of er is een incident dat nooit had mogen gebeuren. Of het ziekteverzuim stijgt de pan uit. De kosten lopen op. Of de Raad van Bestuur zegt dat je “in moet grijpen”.

En dan zie je jezelf harder gaan werken dan realistisch is. Je hoort jezelf aan de lopende band adviezen geven. Of je merkt dat je steeds aan het controleren bent. Dat je heel precieze instructies geeft, terwijl je zou “sturen op visie en resultaten”.

Zó verleidelijk om terug te vallen op oude en bekende ‘oplossingen’…

We willen het niet, maar….. wat dan wel?

Wij, Stephan Adriani en Dies Schouten, organiseren mogelijkheden om met leidinggevenden en teamcoaches van verschillende organisaties te reflecteren op deze en andere vragen. Wij pretenderen niet dat we alle antwoorden hebben, wel dat we kunnen inspireren en ‘het goede gesprek’ er over op gang kunnen brengen en begeleiden. Zo ontstaat een ‘werkplaats’, waar mensen met enige regelmaat in een veilige en rustige sfeer in een overzichtelijke groep met elkaar en van elkaar kunnen leren.

Heb je belangstelling om (weer) eens mee te doen? Dan ben je welkom bij ons inspiratiediner op donderdagavond 2 februari in De Meevaart, Balistraat 160, Amsterdam (oost).

  • inloop vanaf 18.30 uur, start om 19.00 uur. We eindigen om uiterlijk 21.30 uur.
  • opening door Dies Schouten aan de hand van het thema
  • een fantastische vegetarische maaltijd
  • een boeiende, voor iedereen herkenbare casus ter bespreking
  • en meer!

Een interessante, smaakvolle en inspirerende avond waarin je mensen leert kennen uit andere organisaties die met dezelfde vragen leven. Een mooie gelegenheid je netwerk uit te breiden en nieuwe ideeën op te doen.

De kosten bedragen 60 euro per persoon exclusief btw, maar inclusief diner!

Wil je meer weten of je meteen inschrijven? Mail naar: info@diesschouten.com of info@stephanadriani.com

Welkom!